Πίνακας περιεχομένων

Halloween is fast approaching. Here is a 5-minute Halloween DIY project to decorate your home for the season, the WoodUbend way!

WoodUbend Spooky Frame

 This spooky frame uses:

Ikea A4 frame

WUB2094

TR711

Posh Chalk Black Metallic Paste

Posh Chalk Red Medium Cadmium Patina

Posh Chalk Red Magenta Pigment

Posh Chalk Scarlet Harlequin Decoupage*

Posh Chalk Pigment Infusor

*For this project we used the Posh Chalk Scarlet Harlequin decoupage as the framed image, but you can change this depending on your resources or style!

Step 1: Applying the WoodUbend Trim

TR711

The WoodUbend trim TR711 is a zip effect trim. This quirky piece is a narrow trim, meaning that it can be doubled along the edges of the photo frame.

To apply the WoodUbend to the frame, you need to follow the 5 simple steps of application.

Step 1: Heat your moulding use a heat gun, hair dryer, or griddle. When heated, the moulding will bend!

Step 2: Apply a good quality wood glue to the footprint of the moulding. Spread the glue over the entire surface using a paint brush or your finger.

Step 3: Press the moulding onto your desired surface. Wipe away any excess glue with water, a baby wipe, or a Q-tip.

Step 4: Reheat the moulding using a heat gun or a hair dryer.

Step 5: Press the moulding again. You want to see glue being expelled from under the moulding. This is a sign of good adhesion to the surface. Again, you can wipe away excess glue.

You will also need to mitre the WoodUbend to create a seamless finish on the edge. But don’t worry, this is an easy technique to master!

Make sure to leave excess trim over the edges of the frame. Once the trims overlap, we make sure to heat the corner well. Take care not to burn the WoodUbend, this is a thin trim and heats up very quickly! Once warmed up, we take a knife and cut diagonal to the edge of the frame. This will cut the top layer, and the bottom layer of the WoodUbend trims. Take off the excess trim that has been cut, and the remaining trim on the frame will fall perfectly into place.

Step 2: Apply the WoodUbend Corner Appliques

The thing that makes this project stand out is the layered WoodUbend. WoodUbend can be applied on top of other WoodUbend following the same steps of application as above. The WUB2094 is a great corner applique for this frame! We applied it to all 4 corners of the frame, onto the trims.

A corner applique applied on to the zipper effect trim TR711

Step 3: Applying Posh Chalk Metallic Paste

Posh Chalk Metallic Paste comes in a large range of colours, that you can browse εδώ. For this frame, we chose the colour Black Carbon. This is a beautiful, deep black with greyish undertones that shines when it hits the light. Using the Posh Chalk mouldings brush, we apply the paste to the WoodUbend.

This paste has a whipped cream consistency and will hold it shape whichever way it is applied. This means you can stipple it, scrape it, or brush it depending on your desired effect. We wanted a plain, smooth effect, so we brushed it onto the surface using circular movements to ensure the paste covers the intricate details on the WoodUbend mouldings. If you need to thin the paste for flexibility, you can apply a small amount of water, or spritz the surface. This is a high coverage paste and you should only need one coat!

Black Carbon Metallic Paste

Step 4: Applying Posh Chalk Patina

Our Posh Chalk Patina is a great tool for bringing shadows into a project. We chose the Aqua Patina is Red Medium Cadmium. We dry brushed this shiny, highly pigmented patina, over the corners of our piece, dragging it towards the centre to achieve a red fade. This adds depth to the WoodUbend’s details.

Red Medium Cadmium Aqua Patina

Step 5: Applying Posh Chalk Metallic Pigment:

For the final touches, we wanted to highlight the frame. Our Posh Chalk Metallic Pigment is a fantastic tool for highlights, as it is the shiniest product in our range! We chose the colour Red Magenta. This beautiful red pigment has orange undertones, making it a perfect colour for Halloween!

Our pigments come in a powdered form. This is what sets this fantastic product apart from other, premixed ones on the market. The pigments must be mixed with Posh Chalk Pigment Infusor. This allows the user complete control over the consistency of the product in its liquid state. For example, you can create a highly pigmented paste for full coverage applications, or you can create a pigmented liquid wash to add gentle sparkle to any surface.

We created a medium coverage mix, and dry brushed it over the WoodUbend appliques and edges of the zip effect trim. This creates an incredible level of depth, transforming the frame from plain and boring, to spectacularly spooky!

Red Magenta Metallic Pigment

Optional step 6: Adding the Posh Chalk Scarlet Harlequin Decoupage

The Ikea frame comes with a paper insert. Here at WoodUbend HQ, we hate waste! So, we took the insert and applied our Posh Chalk Scarlet Harlequin decoupage.

Scarlet Harlequin A1 Posh Chalk Deluxe Decoupage

Decoupage should always be applied to a white surface, so using this paper insert is the perfect backing!

We take our Posh Chalk Pigment Infusor and a Posh Chalk Smooth and Blend Brush. We brush a layer of the Infusor over the paper, and then place the decoupage onto the surface. To remove any air bubbles, we smooth it down using a dry Smooth and Blend Brush. We cut the excess with a knife. Finally, we apply another coat of Infusor to seal the decoupage.

This simple idea is quick and easy, but allows you to create a completely unique piece, perfect for Halloween or a gothic style home! Halloween is a chance to get creative with colours and ideas to create quirky designs for the season! You can send pictures of your spooky WoodUbend frames or similar projects to our free WoodUbend and Posh Chalk Artisans Creations Group on Facebook!

Ας κρατήσουμε επαφή?

Μπορείτε να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας με την καταπληκτική κοινότητά μας εδώ. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τα έργα μας εδώ. Είμαστε ζωντανά καθημερινά!

Βρείτε περισσότερη έμπνευση στο δικό μας Ινσταγκραμ.

Παρακολουθήστε μίνι-σειρές έργων στο δικό μας Τικ Τοκ. 

Αγοράστε ολοκληρωμένα έργα στο δικό μας Etsy. 

PostUshare: