Πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μεταξύ εσάς, του χρήστη αυτού του ιστότοπου και του WoodUbend, του κατόχου και του παρόχου αυτού του ιστότοπου. Η WoodUbend λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο των πληροφοριών σας. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση όλων των δεδομένων που συλλέγονται από εμάς ή παρέχονται από εσάς σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Ορισμοί και ερμηνεία

 1. Σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί: Δεδομένα συλλογικά όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε στο WoodUbend μέσω της Ιστοσελίδας. Αυτός ο ορισμός ενσωματώνει, κατά περίπτωση, τους ορισμούς που παρέχονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Μπισκότα ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από αυτόν τον Ιστότοπο όταν επισκέπτεστε ορισμένα μέρη του Ιστότοπου ή / και όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες δυνατότητες του Ιστότοπου. Λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο παρατίθενται στην παρακάτω ενότητα ( Μπισκότα); Νόμοι περί προστασίας δεδομένων κάθε εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της Οδηγίας 96/46 / ΕΚ (Οδηγία Προστασίας Δεδομένων) ή του GDPR, καθώς και τυχόν εθνικών εκτελεστικών νόμων, κανονισμών και παράγωγου δικαίου, για όσο διάστημα ο GDPR είναι ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο · GDPR ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 · WoodUbend, εμείς  ή μας   WoodUbend, μια εταιρεία με έδρα την Αγγλία και την Ουαλία με καταχωρισμένο αριθμό 12347382, της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στη Unit V, Forge Lane, Scotch Park Ind. Estate,, Leeds, West Yorks, LS12 2PY;  Νόμος για τα cookie του ΗΒ και της ΕΕ τους κανονισμούς για το απόρρητο και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (οδηγία ΕΚ) 2003, όπως τροποποιήθηκαν από τους κανονισμούς για το απόρρητο και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (οδηγία ΕΚ) (τροποποίηση) 2011 · Χρήστης ή εσύ οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν (i) απασχολείται από την WoodUbend και ενεργεί κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του ή (ii) δεσμεύεται ως σύμβουλος ή παρέχει με άλλο τρόπο υπηρεσίες στην WoodUbend και έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα σε σχέση με την παροχή τέτοιων Υπηρεσίες; και Δικτυακός τόπος τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή, το http://WoodUbend.com και τυχόν υποτομείς αυτού του ιστότοπου, εκτός εάν εξαιρούνται ρητά από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.
 2. Σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, εκτός εάν το πλαίσιο απαιτεί διαφορετική ερμηνεία:
  1. το ενικό περιλαμβάνει τον πληθυντικό και αντίστροφα,
  2. οι αναφορές σε υπο-ρήτρες, ρήτρες, χρονοδιαγράμματα ή παραρτήματα είναι σε υπο-ρήτρες, ρήτρες, χρονοδιαγράμματα ή προσαρτήματα αυτής της πολιτικής απορρήτου,
  3. μια αναφορά σε ένα άτομο περιλαμβάνει εταιρείες, εταιρείες, κυβερνητικούς φορείς, καταπιστεύματα και συνεργασίες,
  4. «Συμπεριλαμβανομένου» εννοείται ότι σημαίνει «συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό»,
  5. αναφορά σε οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή τροποποίηση αυτής,
  6. Οι επικεφαλίδες και οι υπότιτλοι δεν αποτελούν μέρος αυτής της πολιτικής απορρήτου.

Πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής απορρήτου

 1. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις ενέργειες της WoodUbend και των χρηστών σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο. Δεν επεκτείνεται σε ιστότοπους που είναι προσβάσιμοι από αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν συνδέσμων που ενδέχεται να παρέχουμε σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων.
 2. Για σκοπούς της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, το WoodUbend είναι ο «ελεγκτής δεδομένων». Αυτό σημαίνει ότι το WoodUbend καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Συλλέχθηκαν δεδομένα

 1. Ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα Δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν προσωπικά Δεδομένα, από εσάς:
  1. όνομα;
  2. γένος;

σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Πώς συλλέγουμε δεδομένα

 1. Συλλέγουμε δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:
  1. τα δεδομένα μας δίδονται από εσάς. και
  2. τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα.

Δεδομένα που μας δίνετε από εσάς

 1. Το WoodUbend θα συλλέξει τα δεδομένα σας με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα:
  1. όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο,
  2. όταν εγγραφείτε σε εμάς και δημιουργήσετε λογαριασμό για να λαμβάνετε τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας,
  3. όταν κάνετε πληρωμές σε εμάς, μέσω αυτού του Ιστότοπου ή άλλως,
  4. όταν επιλέγετε να λαμβάνετε ανακοινώσεις μάρκετινγκ από εμάς,
  5. όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας,

σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

 1. Στο βαθμό που έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο, θα συλλέγουμε αυτόματα τα Δεδομένα σας, για παράδειγμα:
  1. συλλέγουμε αυτόματα μερικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να κάνουμε βελτιώσεις στο περιεχόμενο και την πλοήγηση στον Ιστότοπο και περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία, τις ώρες και τη συχνότητα με την οποία έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενό του.
  2. θα συλλέξουμε τα δεδομένα σας αυτόματα μέσω cookie, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα με τίτλο «Cookies».

Η χρήση των δεδομένων μας

 1. Οποιαδήποτε ή όλα τα παραπάνω Δεδομένα ενδέχεται να απαιτούνται από εμάς κατά καιρούς, προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία και εμπειρία κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τους ακόλουθους λόγους:
  1. εσωτερική τήρηση αρχείων,

σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

 1. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας για τους παραπάνω σκοπούς εάν το κρίνουμε απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένες περιστάσεις (δείτε την ενότητα με τίτλο «Τα δικαιώματά σας» παρακάτω).
 2. Όταν εγγραφείτε σε εμάς και δημιουργήσετε λογαριασμό για να λάβετε τις υπηρεσίες μας, η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η εκτέλεση ενός συμβολαίου μεταξύ εσάς και εμάς ή / και λαμβάνοντας μέτρα, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη τέτοιου συμβολαίου.

Με ποιους κοινοποιούμε τα δεδομένα

 1. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας στις ακόλουθες ομάδες ατόμων για τους ακόλουθους λόγους:
  1. οι υπάλληλοί μας, οι πράκτορες ή / και οι επαγγελματικοί μας σύμβουλοι - μόνο για τους υπαλλήλους,

σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Διατήρηση των δεδομένων ασφαλή

 1. Θα χρησιμοποιήσουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα:
  1. Η πρόσβαση στον λογαριασμό σας ελέγχεται από έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη που είναι μοναδικό για εσάς.
  2. αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές.
 2. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ύποπτων παραβιάσεων δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε κακή χρήση ή απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενημερώστε μας αμέσως επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: antony.gray@gmail.com.
 3. Εάν θέλετε λεπτομερείς πληροφορίες από το Get Safe Online σχετικά με τον τρόπο προστασίας των πληροφοριών σας και των υπολογιστών και των συσκευών σας από απάτη, κλοπή ταυτότητας, ιούς και πολλά άλλα διαδικτυακά προβλήματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.getsafeonline.org. Το Get Safe Online υποστηρίζεται από την κυβέρνηση της HM και κορυφαίες επιχειρήσεις.

Διατήρηση δεδομένων

 1. Εάν δεν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης, θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας στα συστήματά μας μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ή μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων.
 2. Ακόμα κι αν διαγράψουμε τα δεδομένα σας, ενδέχεται να παραμείνουν σε εφεδρικά ή αρχειακά μέσα για νομικούς, φορολογικούς ή κανονιστικούς σκοπούς.

Τα δικαιώματά σας

 1. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα σας:
  1. Δικαίωμα πρόσβασης - το δικαίωμα να ζητάμε (i) αντίγραφα των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς ανά πάσα στιγμή, ή (ii) να τροποποιήσουμε, να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς, δεν θα σας χρεώσουμε για αυτό, εκτός εάν το αίτημά σας είναι «προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό». Όπου επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας. Εάν απορρίψουμε το αίτημά σας, θα σας πούμε τους λόγους για τους οποίους.
  2. Δικαίωμα διόρθωσης - το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  3. Δικαίωμα διαγραφής - το δικαίωμα να ζητήσουμε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα δεδομένα σας από τα συστήματά μας.
  4. Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των δεδομένων σας από εμάς - το δικαίωμα να "αποκλείσουμε" τη χρήση των Δεδομένων σας ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
  5. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων - το δικαίωμα να ζητήσουμε μετακίνηση, αντιγραφή ή μεταφορά των δεδομένων σας.
  6. Δικαίωμα αντίρρησης - το δικαίωμα να αντιταχθούμε στη χρήση των Δεδομένων σας από εμάς, συμπεριλαμβανομένου του πού τα χρησιμοποιούμε για τα νόμιμα συμφέροντά μας.
 2. Για να κάνετε ερωτήσεις, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παραπάνω ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας (όπου η συγκατάθεση είναι η νομική μας βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων σας), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: antony.gray @ gmail.com.
 3. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται μια καταγγελία που υποβάλλετε σε σχέση με τα Δεδομένα σας, ενδέχεται να μπορείτε να παραπέμψετε την καταγγελία σας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό είναι το Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO). Τα στοιχεία επικοινωνίας του ICO βρίσκονται στον ιστότοπό τους στη διεύθυνση https://ico.org.uk/.
 4. Είναι σημαντικό τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Ενημερώστε μας εάν τα δεδομένα σας αλλάξουν κατά την περίοδο για την οποία τα διατηρούμε.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

 1. Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί, κατά καιρούς, να παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Αυτή η πολιτική απορρήτου δεν αφορά τη χρήση τέτοιων ιστότοπων από εσάς. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου ή τη δήλωση άλλων ιστότοπων πριν από τη χρήση τους.

Αλλαγές ιδιοκτησίας και ελέγχου επιχείρησης

 1. Η WoodUbend μπορεί, από καιρό σε καιρό, να επεκτείνει ή να μειώσει την επιχείρησή μας και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πώληση ή / και τη μεταβίβαση ελέγχου του συνόλου ή μέρους της WoodUbend. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες, όπου είναι σχετικά με οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησής μας μεταφέρεται, θα μεταφερθούν μαζί με αυτό το μέρος και ο νέος ιδιοκτήτης ή το νέο μέρος που θα ελέγχει, θα επιτρέπεται, σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής απορρήτου, να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά μας παραδόθηκε.
 2. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε δεδομένα σε έναν υποψήφιο αγοραστή της επιχείρησής μας ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτής.
 3. Στις παραπάνω περιπτώσεις, θα λάβουμε μέτρα με σκοπό να διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου σας.

Μπισκότα

 1. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει και να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένα cookie στον υπολογιστή σας. Η WoodUbend χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας από τη χρήση της Ιστοσελίδας και να βελτιώσει τη γκάμα των προϊόντων μας. Η WoodUbend επέλεξε προσεκτικά αυτά τα Cookies και έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το απόρρητό σας προστατεύεται και τηρείται πάντα.
 2. Όλα τα Cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο για τα Cookies στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ.
 3. Προτού ο ιστότοπος τοποθετήσει Cookies στον υπολογιστή σας, θα εμφανιστεί μια γραμμή μηνυμάτων που θα ζητά τη συγκατάθεσή σας να ορίσετε αυτά τα Cookies. Δίνοντας τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση των Cookies, επιτρέπετε στο WoodUbend να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία και υπηρεσία. Μπορείτε, εάν θέλετε, να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση Cookies. Ωστόσο, ορισμένες δυνατότητες του Ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν πλήρως ή ως έχουν.
 4. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει τα ακόλουθα Cookies:
Τύπος CookieΣκοπός
Απολύτως απαραίτητα cookiesΑυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookie που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπού μας, να χρησιμοποιήσετε ένα καλάθι αγορών ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-billing.
 1. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα Cookies που χρησιμοποιούμε στο Πρόγραμμα Cookies.
 2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο δέχονται Cookies, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το μενού βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο.
 3. Μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ενδέχεται να χάσετε οποιαδήποτε πληροφορία που σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των ρυθμίσεων εξατομίκευσης.
 4. Συνιστάται να διασφαλίσετε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο είναι ενημερωμένο και ότι συμβουλευτείτε τη βοήθεια και τις οδηγίες που παρέχονται από τον προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο εάν δεν είστε σίγουροι για την προσαρμογή των ρυθμίσεων απορρήτου σας.
 5. Για περισσότερες πληροφορίες γενικά για τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους, ανατρέξτε στο aboutcookies.org. Θα βρείτε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookie από τον υπολογιστή σας.

Γενικός

 1. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε κανένα από τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου σε οποιοδήποτε άλλο άτομο. Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δικαιώματά μας βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου, όπου πιστεύουμε εύλογα ότι τα δικαιώματά σας δεν θα επηρεαστούν.
 2. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτής της πολιτικής απορρήτου (ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης) είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη ή η μερική πρόβλεψη, στο βαθμό που απαιτείται, θα θεωρηθεί ότι έχει διαγραφεί και η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των άλλων διατάξεων αυτής της πολιτικής απορρήτου δεν θα επηρεαστεί.