Επιλέξτε το νόμισμά σας:

Περικοπή WUBTR0037

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος29 γρ
Διαστάσεις210 × 0,7 εκ

Dimension (inches) 83 x 0.28

A bendable trim ideal for craft and upcycled furniture projects. The small rounded design features an organic repeating pattern which can be perfectly finished off using Posh Chalk Pigments or Patinas.

When cool the TR0037 decorative trim has all the properties of wood, it can be sanded, stained, distressed, painted and glued to just about any surface. When heated, it becomes pliable and can be bent, sliced with a craft knife and even stretched!