Noteikumi

 1. Noteikumi un nosacījumi

Ievads

Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz jums, šīs Vietnes Lietotāju (ieskaitot visus apakšdomēnus, izņemot gadījumus, kad to skaidri izslēdz viņu pašu noteikumi un nosacījumi), un WoodUbend Ltd, šīs Vietnes īpašnieku un operatoru. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus, jo tie ietekmē jūsu likumīgās tiesības. Tiek uzskatīts, ka jūsu piekrišana ievērot šos noteikumus un nosacījumus ir saistoša, pirmo reizi izmantojot vietni. Ja jūs nepiekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus, jums nekavējoties jāpārtrauc vietnes izmantošana.

Šajos noteikumos un nosacījumos Lietotājs vai Lietotāji ir jebkura trešā persona, kas piekļūst vietnei un nav vai nu (i) nodarbināta WoodUbend Ltd un darbojas sava darba laikā, vai arī (ii) ir iesaistīta kā konsultante vai citādi sniedz WoodUbend Ltd pakalpojumus un piekļūst vietnei saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšana.

Lai izmantotu šo vietni, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam. Izmantojot vietni un piekrītot šiem noteikumiem un nosacījumiem, jūs apliecināt un garantējat, ka esat vismaz 18 gadus vecs.

 

Intelektuālais īpašums un pieņemama izmantošana

 1. Viss Vietnē iekļautais Saturs, ja vien to nav augšupielādējis Lietotājs, ir WoodUbend Ltd, mūsu saistīto uzņēmumu vai citu attiecīgo trešo personu īpašums. Šajos noteikumos un nosacījumos Saturs ir jebkurš teksts, grafika, attēli, audio, video, programmatūra, datu apkopojumi, lapas izkārtojums, pamatā esošais kods un programmatūra un jebkura cita veida informācija, ko var glabāt datorā, kas parādās vai ir daļa no tā. šīs vietnes saturu, ieskaitot jebkuru šādu Lietotāju augšupielādētu saturu. Turpinot izmantot vietni, jūs apliecināt, ka šādu saturu aizsargā autortiesības, preču zīmes, datu bāzes tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Nekas šajā vietnē netiks tulkots kā netieša piešķiršana jebkurai licencei vai tiesībām izmantot jebkurā vietnē parādītu preču zīmi, logotipu vai pakalpojuma zīmi bez īpašnieka iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
 2. Tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai jūs varat rīkoties šādi:
  1. izgūt, parādīt un apskatīt saturu datora ekrānā
 3. Jūs nedrīkstat citādi reproducēt, pārveidot, kopēt, izplatīt vai izmantot komerciāliem nolūkiem jebkuru Saturu bez SIA WoodUbend rakstiskas atļaujas. 

 

Aizliegta lietošana

 1. Jūs nedrīkstat izmantot vietni šādiem mērķiem:
  1. jebkādā veidā, kas nodara vai var nodarīt kaitējumu Vietnei vai traucē jebkuras citas personas izmantot vai baudīt Vietni;
  2. jebkādā veidā, kas ir kaitīgs, nelikumīgs, nelikumīgs, ļaunprātīgs, uzmācīgs, draudošs vai kā citādi iebilstams, vai pārkāpj visus piemērojamos likumus, noteikumus, valdības rīkojumus;
  3. ar autortiesībām aizsargāta satura elektronisku kopiju izgatavošana, pārsūtīšana vai uzglabāšana bez īpašnieka atļaujas.

 

Reģistrācija

 1. Jums jāpārliecinās, ka reģistrējoties vai jebkurā laikā sniegtā informācija ir pareiza un pilnīga.
 2. Jums nekavējoties jāinformē mūs par visām izmaiņām tajā informācijā, kuru sniedzat reģistrējoties, atjauninot personas datus, lai mēs varētu efektīvi sazināties ar jums.
 3. Mēs varam apturēt vai anulēt jūsu reģistrāciju nekavējoties, jebkādiem saprātīgiem mērķiem vai, ja jūs pārkāpjat šos noteikumus un nosacījumus.
 4. Jūs jebkurā laikā varat atcelt reģistrāciju, rakstiski informējot mūs par šo noteikumu un nosacījumu beigās norādīto adresi. Ja jūs to darāt, jums nekavējoties jāpārtrauc vietnes izmantošana. Jūsu reģistrācijas atcelšana vai apturēšana neietekmē likumā noteiktās tiesības.

 

Parole un drošība

 1. Reģistrējoties šajā vietnē, jums tiks lūgts izveidot paroli, kuru jums vajadzētu glabāt konfidenciālā veidā un neizpaust vai kopīgot ar kādu citu.
 2. Ja mums ir pamats uzskatīt, ka ir vai varētu būt ļaunprātīga Vietnes izmantošana vai drošības pārkāpums, mēs varam pieprasīt, lai jūs mainītu paroli vai apturētu konta darbību.

 

Privātuma politika un sīkdatņu politika

 1. Vietnes izmantošanu regulē arī mūsu konfidencialitātes politika un sīkdatņu politika, kas šajos noteikumos un nosacījumos ir iestrādāta ar šo atsauci. Lai skatītu konfidencialitātes un sīkdatņu politiku, lūdzu, noklikšķiniet uz šīm un:.

 

Vietnes pieejamība un atrunas

 1. Visas tiešsaistes iespējas, rīki, pakalpojumi vai informācija, ko WoodUbend Ltd padara pieejamu, izmantojot vietni ( apkalpošana) tiek sniegts “tāds, kāds tas ir” un “kā pieejams”. Mēs nedodam garantiju, ka Pakalpojumā nebūs defektu un / vai defektu. Maksimālā apjomā, ko atļauj likums, mēs nesniedzam garantijas (tiešas vai netiešas) par piemērotību noteiktam mērķim, informācijas precizitāti, savietojamību un apmierinošu kvalitāti. WoodUbend Ltd nav pienākuma atjaunināt informāciju Vietnē.
 2. Kaut arī WoodUbend Ltd pieliek saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka vietne ir droša un tajā nav kļūdu, vīrusu un citas ļaunprātīgas programmatūras, mēs šajā ziņā nesniedzam nekādu garantiju un garantiju, un visi lietotāji uzņemas atbildību par savu, savu personisko datu un datoru drošību. .
 3.  WoodUbend Ltd neuzņemas atbildību par jebkādiem Vietnes darbības traucējumiem vai nepieejamību.
 4.  WoodUbend Ltd patur tiesības mainīt, apturēt vai pārtraukt jebkuru Vietnes daļu (vai visu), ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visiem pieejamajiem produktiem un / vai pakalpojumiem. Šie noteikumi un nosacījumi turpina attiekties uz jebkuru pārveidoto Vietnes versiju, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

 

Atbildības ierobežošana

 1. Nekas šajos noteikumos un nosacījumos: (a) neierobežos vai neizslēgs mūsu vai jūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies mūsu vai jūsu nolaidības dēļ; (b) ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par krāpšanu vai krāpniecisku sagrozīšanu; vai (c) ierobežot vai izslēgt kādu no mūsu vai jūsu saistībām jebkādā veidā, kas nav atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
 2. Mēs nebūsim atbildīgi pret jums par zaudējumiem, kas rodas no notikumiem, kurus mēs nevaram kontrolēt.
 3. Likumā maksimāli atļautajā apjomā WoodUbend Ltd neuzņemas atbildību par kādu no šīm darbībām:
  1. jebkuri uzņēmējdarbības zaudējumi, piemēram, peļņas, ienākumu, ieņēmumu, paredzamo ietaupījumu, uzņēmējdarbības, līgumu, nemateriālās vērtības vai komerciālu iespēju zaudēšana,
  2. jebkādu datu, datu bāzes vai programmatūras nozaudēšana vai bojāšana,
  3. jebkādi īpaši, netieši vai izrietoši zaudējumi vai bojājumi.

 

Vispārīgi

 1. Jūs nedrīkstat nodot savas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem nevienai citai personai. Mēs varam nodot savas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem, ja mēs pamatoti uzskatām, ka jūsu tiesības netiks ietekmētas.
 2. Šos noteikumus un nosacījumus mēs laiku pa laikam varam mainīt. Šādi pārskatītie noteikumi uz Vietni attieksies no publicēšanas dienas. Lietotājiem regulāri jāpārbauda noteikumi un nosacījumi, lai pārliecinātos par toreizējo versiju.
 3. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī konfidencialitātes politika un sīkdatņu politika satur visu pušu vienošanos par tās priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās diskusijas, vienošanās vai vienošanās, kas varētu būt notikušas saistībā ar noteikumiem un nosacījumiem.
 4. 1999. gada Likums par līgumiem (trešo pušu tiesībām) uz šiem noteikumiem un nosacījumiem neattiecas, un nevienai trešajai pusei nebūs tiesību izpildīt vai atsaukties uz kādu no šo noteikumu un nosacījumu noteikumiem.
 5. Ja kāda tiesa vai kompetentā iestāde konstatē, ka kāds no šo noteikumu un nosacījumu noteikumiem (vai to daļa) ir nederīgs, nelikumīgs vai neizpildāms, šis noteikums vai daļējs nodrošinājums tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs, tiks uzskatīts par dzēstu, un citu šo noteikumu un nosacījumu spēkā esamība un izpildāmība netiks ietekmēta.
 6. Ja nav panākta cita vienošanās, neviena puses kavēšanās, darbība vai bezdarbība, izmantojot kādas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tiks uzskatīta par atteikšanos no šīm vai citām tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.
 7. Šo Līgumu reglamentē un interpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas likumiem, un visi strīdi, kas rodas saskaņā ar šo Līgumu (ieskaitot ārpuslīgumiskos strīdus vai prasības), ir ekskluzīvi pakļauti Anglijas un Velsas tiesām.
 8. Atgriešanas politika – atgriešana vai atmaksa netiek pieņemta. Visas izpārdošanas ir galīgas. 

 

WoodUbend Ltd informācija

 1. WoodUbend Ltd ir uzņēmums, kas reģistrēts ar reģistrācijas numuru 12347382 un kura reģistrētā adrese ir Unit V, Forge Lane, Scotch Park Ind. Estate, Leeds, West Yorks, LS12 2PY, un tā pārvalda vietni www.woodubend.com. 

Jūs varat sazināties ar WoodUbend Ltd pa e-pastu info@woodubend.com.