Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje między Tobą, Użytkownikiem tej Witryny a firmą WoodUbend, właścicielem i dostawcą tej Witryny. WoodUbend bardzo poważnie traktuje prywatność Twoich informacji. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wykorzystania przez nas wszelkich danych zebranych przez nas lub przekazanych przez Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności.

Definicje i interpretacje

 1. W niniejszej polityce prywatności używane są następujące definicje: Dane łącznie wszystkie informacje, które przesyłasz do WoodUbend za pośrednictwem Witryny. Ta definicja obejmuje, w stosownych przypadkach, definicje zawarte w przepisach o ochronie danych; Ciasteczka mały plik tekstowy umieszczany na Twoim komputerze przez tę Witrynę, gdy odwiedzasz określone części Witryny i / lub gdy korzystasz z niektórych funkcji Witryny. Szczegóły dotyczące plików cookie używanych przez tę Witrynę są określone w poniższej klauzuli ( Ciasteczka); Przepisy dotyczące ochrony danych wszelkie obowiązujące przepisy prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym między innymi dyrektywa 96/46 / WE (dyrektywa o ochronie danych) lub RODO oraz wszelkie krajowe przepisy wykonawcze, wykonawcze i przepisy wtórne, tak długo, jak RODO jest skuteczny w Wielkiej Brytanii; RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679; WoodUbend, my  lub nas   WoodUbend, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii, zarejestrowana pod numerem 12347382, której siedziba znajduje się pod adresem Unit V, Forge Lane, Scotch Park Ind. Estate,, Leeds, West Yorks, LS12 2PY;  Prawo dotyczące plików cookie w Wielkiej Brytanii i UE przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r., zmienione rozporządzeniem w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) (ze zmianami) z 2011 r .; Użytkownik lub ty jakakolwiek osoba trzecia, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest (i) zatrudniona przez WoodUbend i nie działa w trakcie jej zatrudnienia, ani (ii) nie jest zaangażowana jako konsultant lub w inny sposób świadczy usługi na rzecz WoodUbend i nie uzyskuje dostępu do Witryny w związku ze świadczeniem takich usługi; i Stronie internetowej witryna internetowa, z której aktualnie korzystasz, http://WoodUbend.com i wszelkie subdomeny tej witryny, chyba że zostały wyraźnie wykluczone na mocy ich własnych warunków.
 2. W niniejszej polityce prywatności, chyba że kontekst wymaga innej interpretacji:
  1. liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie,
  2. odniesienia do subklauzul, klauzul, harmonogramów lub załączników dotyczą subklauzul, klauzul, harmonogramów lub załączników do niniejszej polityki prywatności,
  3. odniesienie do osoby obejmuje firmy, spółki, jednostki rządowe, trusty i spółki osobowe,
  4. „W tym” należy rozumieć jako „w tym bez ograniczeń”,
  5. odniesienie do jakiegokolwiek przepisu ustawowego obejmuje wszelkie jego modyfikacje lub poprawki,
  6. nagłówki i podtytuły nie stanowią części niniejszej polityki prywatności.

Zakres niniejszej polityki prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko działań firmy WoodUbend i Użytkowników w odniesieniu do tego Serwisu. Nie obejmuje żadnych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp z tej Witryny, w tym między innymi wszelkich linków, które możemy udostępniać do witryn mediów społecznościowych.
 2. W rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych WoodUbend jest „administratorem danych”. Oznacza to, że WoodUbend określa cele, w jakich i sposób, w jaki Twoje Dane są przetwarzane.

Informacje zebrane

 1. Możemy zbierać od Ciebie następujące Dane, w tym Dane osobowe:
  1. Nazwa;
  2. płeć;

każdorazowo zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jak zbieramy dane

 1. Gromadzimy dane w następujący sposób:
  1. dane są nam przekazywane przez Ciebie; i
  2. dane są zbierane automatycznie.

Dane przekazane nam przez Ciebie

 1. WoodUbend będzie gromadzić Twoje dane na wiele sposobów, na przykład:
  1. kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie, pocztą, e-mailem lub w jakikolwiek inny sposób,
  2. kiedy rejestrujesz się u nas i zakładasz konto, aby otrzymywać nasze produkty / usługi,
  3. kiedy dokonujesz płatności na naszą rzecz, za pośrednictwem tej Witryny lub w inny sposób,
  4. kiedy zdecydujesz się otrzymywać od nas komunikaty marketingowe,
  5. kiedy korzystasz z naszych usług,

każdorazowo zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Dane zbierane automatycznie

 1. W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp do Witryny, będziemy gromadzić Twoje Dane automatycznie, na przykład:
  1. automatycznie zbieramy pewne informacje o Twojej wizycie w Serwisie. Informacje te pomagają nam ulepszać zawartość i nawigację w Witrynie i obejmują adres IP, datę, godzinę i częstotliwość, z jaką uzyskujesz dostęp do Witryny oraz sposób, w jaki korzystasz z jej treści i wchodzisz z nią w interakcję.
  2. Twoje dane będziemy zbierać automatycznie za pomocą plików cookie, zgodnie z ustawieniami plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i tego, jak ich używamy w Witrynie, zapoznaj się z sekcją poniżej zatytułowaną „Pliki cookie”.

Nasze wykorzystanie danych

 1. Niektóre lub wszystkie z powyższych danych mogą być od czasu do czasu wymagane w celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi i doświadczenia podczas korzystania z naszej Witryny. W szczególności Dane mogą być wykorzystywane przez nas z następujących powodów:
  1. prowadzenie dokumentacji wewnętrznej,

każdorazowo zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 1. Możemy wykorzystywać Twoje Dane do powyższych celów, jeśli uznamy to za konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy. Jeśli nie jesteś z tego zadowolony, masz prawo w pewnych okolicznościach wnieść sprzeciw (zobacz sekcję zatytułowaną „Twoje prawa” poniżej).
 2. Kiedy rejestrujesz się u nas i zakładasz konto w celu korzystania z naszych usług, podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

Komu udostępniamy dane

 1. Możemy udostępniać Twoje dane następującym grupom osób z następujących powodów:
  1. naszym pracownikom, agentom i / lub profesjonalnym doradcom - jest to jedyne udostępniane pracownikom,

każdorazowo zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Bezpieczeństwo danych

 1. Będziemy stosować środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć Twoje dane, na przykład:
  1. dostęp do Twojego konta jest kontrolowany przez hasło i unikalną dla Ciebie nazwę użytkownika.
  2. przechowujemy Twoje dane na bezpiecznych serwerach.
 2. Środki techniczne i organizacyjne obejmują środki postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych. Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek niewłaściwe użycie, utratę lub nieautoryzowany dostęp do Twoich Danych, niezwłocznie nas o tym poinformuj, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail: antony.gray@gmail.com.
 3. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje od Get Safe Online na temat ochrony swoich danych oraz komputerów i urządzeń przed oszustwami, kradzieżą tożsamości, wirusami i wieloma innymi problemami online, odwiedź www.getsafeonline.org. Usługa Get Safe Online jest wspierana przez HM Government i wiodące firmy.

Zatrzymywanie danych

 1. O ile dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo, będziemy przechowywać Twoje Dane w naszych systemach tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub do momentu, gdy zażądasz usunięcia Danych.
 2. Nawet jeśli usuniemy Twoje Dane, mogą one pozostać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych ze względów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych.

Twoje prawa

 1. Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich Danych:
  1. Prawo dostępu - prawo do zażądania (i) kopii informacji, które posiadamy o Tobie w dowolnym momencie lub (ii) abyśmy zmodyfikowali, zaktualizowali lub usunęli takie informacje. Jeśli zapewnimy Ci dostęp do informacji, które posiadamy na Twój temat, nie będziemy Cię za to pobierać, chyba że Twoja prośba będzie „oczywiście bezzasadna lub nadmierna”. Jeśli jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić Twoją prośbę. Jeśli odrzucimy Twoją prośbę, podamy Ci powody.
  2. Prawo do poprawiania - prawo do sprostowania danych, jeśli są niedokładne lub niekompletne.
  3. Prawo do usunięcia - prawo do żądania usunięcia lub usunięcia Twoich Danych z naszych systemów.
  4. Prawo do ograniczenia wykorzystania Twoich danych - prawo do „zablokowania” nam możliwości korzystania z Twoich Danych lub ograniczenia sposobu, w jaki możemy je wykorzystać.
  5. Prawo do przenoszenia danych - prawo do żądania przeniesienia, skopiowania lub przeniesienia Twoich Danych.
  6. Prawo do sprzeciwu - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych, w tym w przypadku, gdy wykorzystujemy je dla naszych uzasadnionych interesów.
 2. W celu zadawania pytań, skorzystania z któregokolwiek z Twoich praw określonych powyżej lub wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych (gdzie zgoda jest naszą podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych), skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: antony.gray @ gmail.com.
 3. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki rozpatrujemy skargę dotyczącą Twoich Danych, możesz skierować skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. W Wielkiej Brytanii jest to Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO). Dane kontaktowe ICO można znaleźć na ich stronie internetowej pod adresem https://ico.org.uk/.
 4. Ważne jest, aby Twoje dane, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane ulegną zmianie w okresie, w którym je przechowujemy.

Linki do innych stron internetowych

 1. Niniejsza Witryna internetowa może od czasu do czasu zawierać linki do innych witryn internetowych. Nie mamy kontroli nad takimi witrynami i nie odpowiadamy za zawartość tych witryn. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje korzystania przez Państwa z takich witryn. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności lub oświadczeniami innych witryn internetowych przed ich użyciem.

Zmiany własności i kontroli biznesowej

 1. WoodUbend może od czasu do czasu rozszerzyć lub ograniczyć naszą działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i / lub przekazaniem kontroli nad całością lub częścią WoodUbend. Dane dostarczone przez Użytkowników będą, o ile ma to znaczenie dla jakiejkolwiek części naszej działalności, przekazanej w ten sposób, wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowo kontrolujący podmiot będzie mógł, zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności, wykorzystywać Dane do celów celów, w jakich zostały nam pierwotnie dostarczone.
 2. Możemy również ujawnić Dane potencjalnemu nabywcy naszej firmy lub jakiejkolwiek jej części.
 3. W powyższych przypadkach podejmiemy kroki w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności.

Ciasteczka

 1. Ta strona internetowa może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych plików cookie na Twoim komputerze. WoodUbend wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z Witryny i ulepszyć naszą gamę produktów. Firma WoodUbend starannie wybrała te pliki cookie i podjęła kroki w celu zapewnienia, że Twoja prywatność jest przez cały czas chroniona i szanowana.
 2. Wszystkie pliki cookie używane przez tę witrynę są używane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym plików cookie w Wielkiej Brytanii i UE.
 3. Zanim Witryna umieści pliki cookie na Twoim komputerze, zostanie wyświetlony pasek komunikatu z prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz firmie WoodUbend zapewnienie lepszych wrażeń i usług. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje Witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Ta strona internetowa może umieszczać następujące pliki cookie:
Rodzaj pliku cookieCel, powód
Niezbędne pliki cookieSą to pliki cookie, które są wymagane do działania naszej strony internetowej. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów naszej witryny, korzystanie z koszyka lub korzystanie z usług e-bilingu.
 1. Listę plików cookie, których używamy, można znaleźć w Harmonogramie plików cookie.
 2. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Więcej informacji można znaleźć w menu pomocy w swojej przeglądarce internetowej.
 3. Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie; możesz jednak utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i skuteczniejszy dostęp do Witryny, w tym między innymi ustawienia personalizacji.
 4. Zaleca się, aby upewnić się, że Twoja przeglądarka internetowa jest aktualna, oraz zapoznać się z pomocą i wskazówkami dostarczonymi przez twórcę przeglądarki internetowej, jeśli nie masz pewności co do zmiany ustawień prywatności.
 5. Więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, jak je wyłączyć, można znaleźć na aboutcookies.org. Znajdziesz tam również szczegółowe informacje o tym, jak usunąć pliki cookie z komputera.

Generał

 1. Nie możesz przenieść swoich praw wynikających z niniejszej polityki prywatności na inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszej polityki prywatności, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że Twoje prawa nie zostaną naruszone.
 2. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek postanowienie niniejszej polityki prywatności (lub część dowolnego postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to postanowienie lub jego część zostanie w wymaganym zakresie uznane za usunięte, a ważność i nie ma to wpływu na wykonalność pozostałych postanowień niniejszej polityki prywatności.